Volzette lesmomenten?

Indien inschrijven voor een lesmoment (groepslessen) niet meer mogelijk is omdat deze volzet is, kan u het volgende doen:

1. via de uurroosters nagaan of een parallel-les voor dezelfde leeftijdsgroep of graad wel past;

2. met het secretariaat contact opnemen om u op de wachtlijst laten te zetten. In september wordt u dan door ons gecontacteerd met meer nieuws over vrijgekomen plaatsen of extra lesmomenten.

Via Facebook proberen we regelmatig een update van de volzette klassen mee te geven.