REDUCTIES EN ATTESTEN?

Online inschrijven kan 24/24 en 7/7, ook tijdens het zomerverlof!

pexels-photo.jpg

Welke reducties zijn er? Welke kortingsattesten breng je binnen?


 

Opgelet! Om in aanmerking te komen voor het verminderd tarief moet je bij de inschrijving het vereiste attest voorleggen, zoniet wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend. Na voorlegging van het attest krijg je het verschil achteraf teruggestort.

 • Leerlingen jonger dan 18 jaar, als een ander lid van hetzelfde gezin al het inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere instelling voor deeltijds kunstonderwijs betaald heeft.

       Attest:

       een kopie van het betalingsbewijs van het                             inschrijvingsgeld van het andere gezinslid.

 

 • Leerlingen jonger dan 18 jaar, als ze reeds het inschrijvingsgeld betaald hebben voor een andere studierichting.

       Attest:

       een kopie van het betalingsbewijs van het                             inschrijvingsgeld van de andere studierichting.

 

 • Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen (of gelijkgesteld); verplicht ingeschreven als werkzoekende

 

       Attest:

 • voor een inwoner van het Vlaams gewest:
  VDAB (‘Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs’) of RVA waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld.

 • voor een inwoner van het Waals gewest:
  FOREM of ONEM, met vermelding van de categorie werkloosheid, waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld.

 • Personen met een leefloon of gelijkgesteld

       Attest:

       OCMW of Uitpas met kansenstatuut

 

 • Ouderen met inkomensgarantie of rentebijslag

       Attest:

       OCMW of het CPAS (Brussel & Wallonië) of                             pensioendienst ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of                       rentebijslag


 

 • Erkende personen met een handicap én tegemoetkoming FOD sociale zekerheid

       Attest:

       FOD betreffende een tegemoetkoming of                             rekeningsuittreksel tegemoetkoming of European                         dissabilty card

 

 • Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)

       Attest FOD sociale zekerheid, met vermelding van             de 4 punten op criterium ‘lichamelijke en                               psychische gevolgen van de handicap’

                            Of 

       Attest verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap van ten minste 66%

                            Of

       Uitpas met kansenstatuut
 

 • Personen voor tenminste 66% arbeidsongeschikt

       Attest:

       ziekteverzekering of RIZIV of FOD Sociale Zaken, met         vermelding van ‘vermindering van het                                   verdienvermogen tot een derde of minder’

 

 • Personen die in een gezinsvervangend tehuis of MPI instelling of pleeggezin verblijven

       Attest:

       verklaring afgeleverd door de directie van deze                   instelling

 

 • Personen die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming

       Attest:

       ziekenfonds of leefloon OCMW Of Uit pas met                     kansenstatuut 

 

 • Erkende politieke vluchtelingen 

       Attest:

       Commissariaat- generaal van vluchtelingen en                     staatslozen (CGVS) of bewijs van inschrijving in het             ‘vreemdelingenregister’ uitgereikt door                                 stads-/gemeentelijke administratie.

 

 • Inwoners van Ronse met geldig VT 1-pas krijgen 70% tariefvermindering.  Klik hier.