Zaterdag 31/10 geen fysieke lessen - herfstverlof t.e.m. 11/11

Geachte Ouders,

Beste Leerlingen, Op 27 oktober nam de Vlaamse Regering in de strijd tegen het coronavirus een reeks nieuwe maatregelen. 

Vandaag, 29 oktober, ontvingen we het bericht vanuit het Departement Onderwijs dat in het Deeltijds Kunstonderwijs 

op zaterdag 31 oktober '20 geen fysieke lessen meer mogen doorgaan. Aangezien dit geen verlofdag is, houdt dat in dat we zoveel mogelijk voorzien in afstandsonderwijs die dag. Verdere communicatie over de concrete organisatie voor de les op zaterdag 31 oktober zal u via de leerkracht ontvangen.

Het is niet evident om dit voor alle vakken - omwille van specifieke aard van kunstvakken - en bovendien op korte tijd te organiseren. De les zal, indien mogelijk, online doorgaan of via een lesopdracht. Wij danken u alvast voor uw begrip. We stellen uiteraard alles in het werk om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

De lessen op donderdag 29 oktober en vrijdag 30 oktober '20 gaan fysiek door binnen de academie-infrastructuur, tenzij er nog nieuwe

berichtgeving omtrent maatregelen zou volgen. 

Net zoals in het leerplichtonderwijs wordt de vakantie ook in het deeltijds kunstonderwijs verlengd. Vanaf donderdag 12 november '20 starten we terug op in code oranje volgens de pandemiescenario’s en draaiboeken van het Kunstonderwijs, tenzij het anders beslist wordt door de overheid. Dat betekent dat alle lessen opnieuw doorgaan in de Academie. Het Bestuur, het Beleid en het voltallige Team van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen wenst u en uw naasten in de eerste plaats een goede gezondheid en danken u oprecht voor het vertrouwen dat u stelt in ons kwaliteitsvol en veilig Kunstonderwijs. Met vriendelijke groeten, Pascal Devreese Directeur Kunstacademie Vlaamse Ardennen

Recent Posts

See All

Wat betekent code rood vanaf 16 november?

Geachte Ouders, Beste Leerlingen, Hopelijk gaat het goed met u en uw familie en hebt u een rustige en vooral gezonde 14-daagse herfst-pauze achter de rug. De Vlaamse Overheid heeft beslist dat we de l

Ongewone maar erg geslaagde start!

Beste leerling, Beste ouders, Met een warm hart blikken we terug op een ongewone maar erg geslaagde start van het schooljaar 2020-2021. Op zaterdag 5 september j.l. gaven leerlingen en leerkrachten he