Zaterdag 31/10 geen fysieke lessen - herfstverlof t.e.m. 11/11

Geachte Ouders,

Beste Leerlingen, Op 27 oktober nam de Vlaamse Regering in de strijd tegen het coronavirus een reeks nieuwe maatregelen. 

Vandaag, 29 oktober, ontvingen we het bericht vanuit het Departement Onderwijs dat in het Deeltijds Kunstonderwijs 

op zaterdag 31 oktober '20 geen fysieke lessen meer mogen doorgaan. Aangezien dit geen verlofdag is, houdt dat in dat we zoveel mogelijk voorzien in afstandsonderwijs die dag. Verdere communicatie over de concrete organisatie voor de les op zaterdag 31 oktober zal u via de leerkracht ontvangen.

Het is niet evident om dit voor alle vakken - omwille van specifieke aard van kunstvakken - en bovendien op korte tijd te organiseren. De les zal, indien mogelijk, online doorgaan of via een lesopdracht. Wij danken u alvast voor uw begrip. We stellen uiteraard alles in het werk om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

De lessen op donderdag 29 oktober en vrijdag 30 oktober '20 gaan fysiek door binnen de academie-infrastructuur, tenzij er nog nieuwe

berichtgeving omtrent maatregelen zou volgen. 

Net zoals in het leerplichtonderwijs wordt de vakantie ook in het deeltijds kunstonderwijs verlengd. Vanaf donderdag 12 november '20 starten we terug op in code oranje volgens de pandemiescenario’s en draaiboeken van het Kunstonderwijs, tenzij het anders beslist wordt door de overheid. Dat betekent dat alle lessen opnieuw doorgaan in de Academie. Het Bestuur, het Beleid en het voltallige Team van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen wenst u en uw naasten in de eerste plaats een goede gezondheid en danken u oprecht voor het vertrouwen dat u stelt in ons kwaliteitsvol en veilig Kunstonderwijs. Met vriendelijke groeten, Pascal Devreese Directeur Kunstacademie Vlaamse Ardennen

Recent Posts

See All

Beste Leerlingen en Cursisten, Geachte Ouders, Terwijl de toonmomenten nog volop aan de gang zijn, blikken we al vooruit op de organisatie van het nieuwe schooljaar. Vanaf maandag 16 mei 2022 om 09.0

Geachte Ouders, Beste Leerlingen en Cursisten, Onze kunstacademie lééft meer dan ooit! Met veel plezier bieden we u een rijk gevuld derde trimester aan. Grasduin in onze artistieke uitnodigingen en

Geachte Ouders, Beste Cursisten en Leerlingen, Vanaf vandaag, maandag 7 maart 2022, schakelt het pandemie-scenario in het onderwijs naar code geel. Concreet houdt deze versoepeling in, dat de mondmask