top of page

Wat betekent code rood vanaf 16 november?

Geachte Ouders,

Beste Leerlingen,

Hopelijk gaat het goed met u en uw familie en hebt u een rustige en vooral gezonde 14-daagse herfst-pauze achter de rug.

De Vlaamse Overheid heeft beslist dat we de lessen in het Deeltijds Kunstonderwijs kunnen hervatten volgens de verstrengde regels van het pandemiescenario ‘Code Rood’ voor het deeltijds kunstonderwijs.

Graag geven we u een overzicht van deze regels en van de specifieke organisatie van uw les/les van uw kind, vanaf maandag 16 november ’20.


Kinderen tot en met 11 jaar kunnen alle lessen 100% in de Academie-infrastructuur blijven volgen.

Voor alle 12-jarigen en ouder wordt, ofwel 1-op-1 contactonderwijs georganiseerd in de Academie, ofwel afstandsonderwijs via live-streaming / online-groepslessen.

Leerlingen uit risicogroepen kunnen enkel fysiek les krijgen na het akkoord van de behandelende arts.


De voorziene lestijden/lesdagen van het lessenrooster worden zoveel als mogelijk gerespecteerd.

Een breed team van bestuursleden, beleidscoördinatoren, preventie-adviseurs, directeuren-verenigingen en Vlaamse koepel-organisaties, heeft er alles aan gedaan om een lesorganisatie-structuur uit te werken, binnen de strenge regelgeving met prioritaire aandacht voor preventie van infectie-risico én uiterst zorgzame kwaliteitsbewaking.


Gezien de huidige sanitaire noodtoestand, mede versterkt door het feit dat onze leerlingen vanuit talloze leerplichtonderwijs-klasbubbels in onze lessituaties samenkomen, en daarenboven de leslokalen delen met verschillende leeftijdscategorieën (niet simultaan), wordt er vanuit het Bestuur en Beleid van de Kunstacademie gevraagd dat alle leerlingen vanaf 8 jaar een mond-/neusmasker dragen, ongeacht de kunstdiscipline.

Voor kinderen van 6 en 7 jaar wordt het aangemoedigd en enkel (van overheidswege) verplicht bij zang-activiteiten.


Alle derden (mensen die zélf geen les volgen) hebben nog steeds geen toegang tot de gebouwen van de Kunstacademie.

Veel dank voor de goede organisatie bij het afzetten en ophalen van leerlingen. Alvast dank voor uw begrip en uw medewerking wordt ten zeerste geäpprecieerd.


De gezondheid van onze leerlingen, onze docenten en al onze medewerkers is een prioritair gegeven.

Daar willen wij dan ook allemaal samen bijzonder waakzaam over zijn.


U wordt verder nog ingelicht door de betrokken docent-specialist met nuttige informatie over de specifieke les-organisatie.


Mocht u verdere vragen hebben, dan kan u deze via mail stellen aan de beleidsondersteuners per domein: