PAASVAKANTIE BEGINT OP MAANDAG 29/03!

Geachte Ouders,

Beste Leerlingen,

Het Overlegcomité van 24 maart ’21 heeft beslist dat alle lessen in de week vóór de Paasvakantie geschorst worden

in het Lager, Secundair, Volwassen- én Kunst-onderwijs (Academies).

Als gevolg kunnen in de week van maandag 29 maart tem. zaterdag 3 april, geen lessen in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen georganiseerd worden, evenmin op digitale wijze (geen afstandsonderwijs).

Opgelet: de lessen op donderdag 25, vrijdag 26, zaterdag 27 én zondag 28 maart '21 gaan door zoals voorzien.

De Paasvakantie start op maandag 29 maart en eindigt op zondag 18 april '21.


Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het streefdoel dat we op maandag 19 april opnieuw onze lessen kunnen aanbieden.

We houden u op de hoogte over de pandemie-fase en bijhorende preventiemaatregelen die in onze organisatie

bij de heropstart op 19 april van kracht zullen zijn.