top of page

PAASVAKANTIE BEGINT OP MAANDAG 29/03!

Geachte Ouders,

Beste Leerlingen,

Het Overlegcomité van 24 maart ’21 heeft beslist dat alle lessen in de week vóór de Paasvakantie geschorst worden

in het Lager, Secundair, Volwassen- én Kunst-onderwijs (Academies).

Als gevolg kunnen in de week van maandag 29 maart tem. zaterdag 3 april, geen lessen in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen georganiseerd worden, evenmin op digitale wijze (geen afstandsonderwijs).

Opgelet: de lessen op donderdag 25, vrijdag 26, zaterdag 27 én zondag 28 maart '21 gaan door zoals voorzien.

De Paasvakantie start op maandag 29 maart en eindigt op zondag 18 april '21.


Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het streefdoel dat we op maandag 19 april opnieuw onze lessen kunnen aanbieden.

We houden u op de hoogte over de pandemie-fase en bijhorende preventiemaatregelen die in onze organisatie

bij de heropstart op 19 april van kracht zullen zijn.

We danken u voor uw begrip aangaande deze extra week verlof en kijken er naar uit u allen vanaf maandag 19 april ’21

opnieuw te mogen begroeten in een van de vestigingsplaatsen van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen te Ronse, Brakel, Kluisbergen en Maarkedal.


Het Bestuur, Beleid en het voltallige team van de Kunstacademie wensen u van harte een veilige en gezonde ‘Paaspauze’ toe en danken oprecht u voor het vertrouwen.

Met vriendelijke groeten, Pascal Devreese Directeur Kunstacademie Vlaamse Ardennen

Recent Posts

See All

Geachte Ouders, Beste Leerlingen en Studenten, Graag willen we u op de hoogte brengen dat de (her-)inschrijvingen aan de Kunstacademie Vlaamse Ardennen voor het Academiejaar 2022-2023 zullen worde

Beste Leerlingen en Cursisten, Geachte Ouders, De lessen in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen te Ronse, Brakel, Kluisbergen en Maarkedal zijn opgestart op 1 september '22 jl. Ons enthousiaste en hoog

Beste Leerlingen en Cursisten, Geachte Ouders, Terwijl de toonmomenten nog volop aan de gang zijn, blikken we al vooruit op de organisatie van het nieuwe schooljaar. Vanaf maandag 16 mei 2022 om 09.0