PAASVAKANTIE BEGINT OP MAANDAG 29/03!

Geachte Ouders,

Beste Leerlingen,

Het Overlegcomité van 24 maart ’21 heeft beslist dat alle lessen in de week vóór de Paasvakantie geschorst worden

in het Lager, Secundair, Volwassen- én Kunst-onderwijs (Academies).

Als gevolg kunnen in de week van maandag 29 maart tem. zaterdag 3 april, geen lessen in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen georganiseerd worden, evenmin op digitale wijze (geen afstandsonderwijs).

Opgelet: de lessen op donderdag 25, vrijdag 26, zaterdag 27 én zondag 28 maart '21 gaan door zoals voorzien.

De Paasvakantie start op maandag 29 maart en eindigt op zondag 18 april '21.


Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het streefdoel dat we op maandag 19 april opnieuw onze lessen kunnen aanbieden.

We houden u op de hoogte over de pandemie-fase en bijhorende preventiemaatregelen die in onze organisatie

bij de heropstart op 19 april van kracht zullen zijn.

We danken u voor uw begrip aangaande deze extra week verlof en kijken er naar uit u allen vanaf maandag 19 april ’21

opnieuw te mogen begroeten in een van de vestigingsplaatsen van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen te Ronse, Brakel, Kluisbergen en Maarkedal.


Het Bestuur, Beleid en het voltallige team van de Kunstacademie wensen u van harte een veilige en gezonde ‘Paaspauze’ toe en danken oprecht u voor het vertrouwen.

Met vriendelijke groeten, Pascal Devreese Directeur Kunstacademie Vlaamse Ardennen

Recent Posts

See All

Heropstart na paasvakantie zoals voor 'paaspauze'

Geachte Ouders, Beste Leerlingen en Cursisten, De Minister heeft samen met het brede onderwijsveld beslist om de maatregelen die van kracht waren tot aan de ingang van de 'Paaspauze' op 29 maart '21,

GEEN LESSEN OP 23/03

Beste ouders, beste leerlingen, Omwille van de pedagogische studiedag worden op dinsdag 23 maart 2021 worden alle lessen geschorst. Ook de lessen Octopus & Woordatelier in de basisschool Glorieux gaan

Heb je even tijd voor jou?

Het is je wellicht niet ontgaan dat DKO recent in het nieuws kwam. Graag vragen we aandacht voor volgend initiatief ‘TijdvoorDKO’ waarbij de initiatiefnemers de leskwaliteit voor leerlingen en leerkra