top of page

Net terug van een reisbestemming in code rood?

Geachte Ouders,

Beste Leerlingen,

Graag wijzen wij u op de volgende recent aangepaste regelgeving in het Federale Corona-beleid.

Leerlingen die tijdens de Kerstvakantie langer dan 48 uren in een buitenlandse rode zone hebben verbleven, worden verzocht om onmiddellijk na hun terugkeer van de reis zich te laten testen op Covid-19.

Na de afname van deze test gaat de leerling 7 dagen in quarantaine. Na deze 7 dagen quarantaine volgt een tweede test. Als deze laatste negatief is, krijgt de leerling opnieuw de toegang tot de fysieke lessen in de onderwijsinstelling.


Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/


Mogen we u vriendelijk vragen om ons op de hoogte te brengen mocht dit voor u of uw kind het geval zijn.

We danken u bij voorbaat voor het begrip en de medewerking.

Met vriendelijke groeten, Pascal Devreese Directeur Kunstacademie Vlaamse Ardennen

Recent Posts

See All

Geachte Ouders, Beste Leerlingen en Studenten, Graag willen we u op de hoogte brengen dat de (her-)inschrijvingen aan de Kunstacademie Vlaamse Ardennen voor het Academiejaar 2022-2023 zullen worde

Beste Leerlingen en Cursisten, Geachte Ouders, De lessen in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen te Ronse, Brakel, Kluisbergen en Maarkedal zijn opgestart op 1 september '22 jl. Ons enthousiaste en hoog

Beste Leerlingen en Cursisten, Geachte Ouders, Terwijl de toonmomenten nog volop aan de gang zijn, blikken we al vooruit op de organisatie van het nieuwe schooljaar. Vanaf maandag 16 mei 2022 om 09.0