Net terug van een reisbestemming in code rood?

Geachte Ouders,

Beste Leerlingen,

Graag wijzen wij u op de volgende recent aangepaste regelgeving in het Federale Corona-beleid.

Leerlingen die tijdens de Kerstvakantie langer dan 48 uren in een buitenlandse rode zone hebben verbleven, worden verzocht om onmiddellijk na hun terugkeer van de reis zich te laten testen op Covid-19.

Na de afname van deze test gaat de leerling 7 dagen in quarantaine. Na deze 7 dagen quarantaine volgt een tweede test. Als deze laatste negatief is, krijgt de leerling opnieuw de toegang tot de fysieke lessen in de onderwijsinstelling.


Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/


Mogen we u vriendelijk vragen om ons op de hoogte te brengen mocht dit voor u of uw kind het geval zijn.

We danken u bij voorbaat voor het begrip en de medewerking.

Met vriendelijke groeten, Pascal Devreese Directeur Kunstacademie Vlaamse Ardennen

Recent Posts

See All

Heropstart na paasvakantie zoals voor 'paaspauze'

Geachte Ouders, Beste Leerlingen en Cursisten, De Minister heeft samen met het brede onderwijsveld beslist om de maatregelen die van kracht waren tot aan de ingang van de 'Paaspauze' op 29 maart '21,

PAASVAKANTIE BEGINT OP MAANDAG 29/03!

Geachte Ouders, Beste Leerlingen, Het Overlegcomité van 24 maart ’21 heeft beslist dat alle lessen in de week vóór de Paasvakantie geschorst worden in het Lager, Secundair, Volwassen- én Kunst-onderwi

GEEN LESSEN OP 23/03

Beste ouders, beste leerlingen, Omwille van de pedagogische studiedag worden op dinsdag 23 maart 2021 worden alle lessen geschorst. Ook de lessen Octopus & Woordatelier in de basisschool Glorieux gaan