Net terug van een reisbestemming in code rood?

Geachte Ouders,

Beste Leerlingen,

Graag wijzen wij u op de volgende recent aangepaste regelgeving in het Federale Corona-beleid.

Leerlingen die tijdens de Kerstvakantie langer dan 48 uren in een buitenlandse rode zone hebben verbleven, worden verzocht om onmiddellijk na hun terugkeer van de reis zich te laten testen op Covid-19.

Na de afname van deze test gaat de leerling 7 dagen in quarantaine. Na deze 7 dagen quarantaine volgt een tweede test. Als deze laatste negatief is, krijgt de leerling opnieuw de toegang tot de fysieke lessen in de onderwijsinstelling.


Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/


Mogen we u vriendelijk vragen om ons op de hoogte te brengen mocht dit voor u of uw kind het geval zijn.

We danken u bij voorbaat voor het begrip en de medewerking.

Met vriendelijke groeten, Pascal Devreese Directeur Kunstacademie