Huidige leerlingen: 1-op-1 vanaf 8 juni - 30 juni ‘20

Mogelijkheid tot ‘1 op 1-lessen’ (docent en leerling); op afspraak met docent.

- MUZIEK:

  • studenten 4.3(vertolkend en creërend muzikant) die hun leertraject in de Kunstacademie dit schooljaar afronden en niet overzitten in 2020-2021.

  • studenten Specialisatie

- WOORDKUNST-DRAMA:

  • studenten 4.3 (vertolkend acteur) die hun leertraject in de Kunstacademie dit schooljaar afronden en niet overzitten in 2020-2021.

- DANS:

  • studenten vertolkend danser (gevorderden derde graad)

Mogelijkheid tot ‘1 op 1-contact’ (docent en leerling); op afspraak met docent.

- BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN:

  • studenten 4.1 en 4.2 (opties Keramiek, Schilderkunst, Tekenkunst, Projectatelier)

Alle lessen en contacten gaan door in de hoofdvestigingsplaats te Ronse en zijn aan strenge veiligheidsmaatregelen, om de verspreiding van het virus te vermijden, onderworpen.

Aan onze talrijke leerlingen die niet tot deze groepen behoren, blijven we uiteraard graag kwalitatief afstandsonderwijs bieden tot 30 juni ’20.

De eind-evaluaties, opgesteld op basis van ‘permanente opvolging’ in de periode tot 14 maart ’20 ontvangt u vanaf 22 juni a.s.

We garanderen ook dat alle nieuwe leerstof, digitaal aangereikt nà 14 maart ’20, door onze docenten zal worden herhaald tijdens de aanvangsperiode van het nieuwe schooljaar 2020-2021.

We houden u op de hoogte van eventuele uitbreiding van de huidige fases op advies van de GEES.

Recent Posts

See All

Heropstart na paasvakantie zoals voor 'paaspauze'

Geachte Ouders, Beste Leerlingen en Cursisten, De Minister heeft samen met het brede onderwijsveld beslist om de maatregelen die van kracht waren tot aan de ingang van de 'Paaspauze' op 29 maart '21,

PAASVAKANTIE BEGINT OP MAANDAG 29/03!

Geachte Ouders, Beste Leerlingen, Het Overlegcomité van 24 maart ’21 heeft beslist dat alle lessen in de week vóór de Paasvakantie geschorst worden in het Lager, Secundair, Volwassen- én Kunst-onderwi

GEEN LESSEN OP 23/03

Beste ouders, beste leerlingen, Omwille van de pedagogische studiedag worden op dinsdag 23 maart 2021 worden alle lessen geschorst. Ook de lessen Octopus & Woordatelier in de basisschool Glorieux gaan