Heropstart na paasvakantie zoals voor 'paaspauze'

Geachte Ouders,

Beste Leerlingen en Cursisten,

De Minister heeft samen met het brede onderwijsveld beslist om de maatregelen die van kracht waren tot aan de ingang van de 'Paaspauze' op 29 maart '21, verder aan te houden bij de heropstart in de 'code rood’ van het pandemiescenario.

Dit betekent dat alle cursussen van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen op maandag 19 april '21,

in al onze vestigingsplaatsen, worden hernomen binnen dezelfde organisatie van voor het verlof.

De Kunstacademie Vlaamse Ardennen en de Besturen opteren om zoveel mogelijk fysieke lesmomenten met uiterst zorgzame aandacht voor corona-veilig onderwijs te garanderen. Dit houdt in dat voor alle leerlingen jonger dan 12 jaar (in alle kunstdomeinen) de groepsvakken blijven doorgaan met maximum 10 individuen fysiek aanwezig tijdens de lessen.

De individuele lessen blijven op initiële wijze doorgaan.

Voor leerlingen van 12 jaar en ouder blijven de groepslessen ofwel online ofwel fysiek met maximum 4 individuen in dezelfde ruimte doorgaan en de individuele lessen 1-op-1 doorgaan.