top of page

Heropstart na paasvakantie zoals voor 'paaspauze'

Geachte Ouders,

Beste Leerlingen en Cursisten,

De Minister heeft samen met het brede onderwijsveld beslist om de maatregelen die van kracht waren tot aan de ingang van de 'Paaspauze' op 29 maart '21, verder aan te houden bij de heropstart in de 'code rood’ van het pandemiescenario.

Dit betekent dat alle cursussen van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen op maandag 19 april '21,

in al onze vestigingsplaatsen, worden hernomen binnen dezelfde organisatie van voor het verlof.

De Kunstacademie Vlaamse Ardennen en de Besturen opteren om zoveel mogelijk fysieke lesmomenten met uiterst zorgzame aandacht voor corona-veilig onderwijs te garanderen. Dit houdt in dat voor alle leerlingen jonger dan 12 jaar (in alle kunstdomeinen) de groepsvakken blijven doorgaan met maximum 10 individuen fysiek aanwezig tijdens de lessen.

De individuele lessen blijven op initiële wijze doorgaan.

Voor leerlingen van 12 jaar en ouder blijven de groepslessen ofwel online ofwel fysiek met maximum 4 individuen in dezelfde ruimte doorgaan en de individuele lessen 1-op-1 doorgaan.


Onze docenten informeren u verder over de les-organisatie van hun respectievelijke vakken.

Alle preventieve maatregelen ter berperking van het risico op covid-besmettingen blijven nauwgezet opgevolgd. Zo blijft o.a. het mondkapje een verplichting voor alle leerlingen vanaf de 2de graden (8 jaar en ouder) in alle kunstdomeinen, worden de leslokalen extra verlucht/geventileerd én worden instrumenten en aanraak-oppervlakten na elk gebruik ontsmet. Indien de aard van de les en de weersomstandigheden het toelaten, dan worden lessen ook in openlucht georganiseerd. Graag vestig ik de aandacht er reeds op dat u vanaf maandag 17 mei tem. maandag 31 mei '21 als trouwe cursist/leerling de exclusieve voorrang krijgt tot inschrijven voor het academiejaar 2021-2022. Dit is een primeur in onze inschrijvingsprocedure. Vanaf 1 juni '21 worden de inschrijvingen dan open gesteld voor iedereen. Het voltallige team van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen kijkt er oprecht naar uit om u spoedig weer te zien en verder artistiek te begeleiden tijdens een van onze lessen. Met vriendelijke groeten, Pascal Devreese Directeur Kunstacademie Vlaamse Ardennen

Recent Posts

See All

Geachte Ouders, Beste Leerlingen en Studenten, Graag willen we u op de hoogte brengen dat de (her-)inschrijvingen aan de Kunstacademie Vlaamse Ardennen voor het Academiejaar 2022-2023 zullen worde

Beste Leerlingen en Cursisten, Geachte Ouders, De lessen in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen te Ronse, Brakel, Kluisbergen en Maarkedal zijn opgestart op 1 september '22 jl. Ons enthousiaste en hoog

Beste Leerlingen en Cursisten, Geachte Ouders, Terwijl de toonmomenten nog volop aan de gang zijn, blikken we al vooruit op de organisatie van het nieuwe schooljaar. Vanaf maandag 16 mei 2022 om 09.0