Heb je even tijd voor jou?

Het is je wellicht niet ontgaan dat DKO recent in het nieuws kwam. Graag vragen we aandacht voor volgend initiatief ‘TijdvoorDKO’ waarbij de initiatiefnemers de leskwaliteit voor leerlingen en leerkrachten wil blijven garanderen. Als de minister niet ingrijpt dreigt die ernstig in het gedrang te komen, waardoor leerling en leerkracht het kind van de rekening zullen worden. We verwijzen naar de link verderop in dit bericht. Wie de campagne wil steunen, kan vrijwillig de petitie ondertekenen.

"Tijd voor DKO is een campagne die is opgestart door enkele leerkrachten van de Academie voor Beeldende Kunst in Gent. Ze willen een krachtige oproep lanceren aan dhr. Weyts, Vlaams minister van onderwijs onder het motto: Geef en bescherm ons recht op kwalitatief onderwijs. GEEF ONS MEER TIJD!"


De campagne loopt van 1 tot 31 maart. Op de website www.tijdvoordko.be kun je zien hoe je deze campagne kunt steunen.

Deel gerust ons bericht op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/Kunstacademievlaamseardennen/posts/5072478259493079


Doe het voor jezelf als leerling van het dko, als personeelslid in het dko of als sympathisant. De kunstacademies zullen je zeer dankbaar zijn!

Recent Posts

See All

Heropstart na paasvakantie zoals voor 'paaspauze'

Geachte Ouders, Beste Leerlingen en Cursisten, De Minister heeft samen met het brede onderwijsveld beslist om de maatregelen die van kracht waren tot aan de ingang van de 'Paaspauze' op 29 maart '21,

PAASVAKANTIE BEGINT OP MAANDAG 29/03!

Geachte Ouders, Beste Leerlingen, Het Overlegcomité van 24 maart ’21 heeft beslist dat alle lessen in de week vóór de Paasvakantie geschorst worden in het Lager, Secundair, Volwassen- én Kunst-onderwi

GEEN LESSEN OP 23/03

Beste ouders, beste leerlingen, Omwille van de pedagogische studiedag worden op dinsdag 23 maart 2021 worden alle lessen geschorst. Ook de lessen Octopus & Woordatelier in de basisschool Glorieux gaan