top of page

Heb je even tijd voor jou?

Het is je wellicht niet ontgaan dat DKO recent in het nieuws kwam. Graag vragen we aandacht voor volgend initiatief ‘TijdvoorDKO’ waarbij de initiatiefnemers de leskwaliteit voor leerlingen en leerkrachten wil blijven garanderen. Als de minister niet ingrijpt dreigt die ernstig in het gedrang te komen, waardoor leerling en leerkracht het kind van de rekening zullen worden. We verwijzen naar de link verderop in dit bericht. Wie de campagne wil steunen, kan vrijwillig de petitie ondertekenen.

"Tijd voor DKO is een campagne die is opgestart door enkele leerkrachten van de Academie voor Beeldende Kunst in Gent. Ze willen een krachtige oproep lanceren aan dhr. Weyts, Vlaams minister van onderwijs onder het motto: Geef en bescherm ons recht op kwalitatief onderwijs. GEEF ONS MEER TIJD!"


De campagne loopt van 1 tot 31 maart. Op de website www.tijdvoordko.be kun je zien hoe je deze campagne kunt steunen.

Deel gerust ons bericht op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/Kunstacademievlaamseardennen/posts/5072478259493079


Doe het voor jezelf als leerling van het dko, als personeelslid in het dko of als sympathisant. De kunstacademies zullen je zeer dankbaar zijn!

Recent Posts

See All

Geachte Ouders, Beste Leerlingen en Studenten, Graag willen we u op de hoogte brengen dat de (her-)inschrijvingen aan de Kunstacademie Vlaamse Ardennen voor het Academiejaar 2022-2023 zullen worde

Beste Leerlingen en Cursisten, Geachte Ouders, De lessen in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen te Ronse, Brakel, Kluisbergen en Maarkedal zijn opgestart op 1 september '22 jl. Ons enthousiaste en hoog

Beste Leerlingen en Cursisten, Geachte Ouders, Terwijl de toonmomenten nog volop aan de gang zijn, blikken we al vooruit op de organisatie van het nieuwe schooljaar. Vanaf maandag 16 mei 2022 om 09.0