We hopen van harte dat u en uw familie het goed maken.

Geachte Ouders, Beste Leerlingen,

Door de wereldwijde pandemie ten gevolge van het Covid19-Virus, werden onze artistieke lessen in de academie sinds 14 maart ’20 opgeschort en noodgedwongen omgebogen tot verschillende vormen van ‘afstandsleren/aanloopleren’.

Onze docenten zijn aan de slag gegaan met tools om via digitale kanalen het kunstonderwijs zo waardevol en creatief mogelijk verder aan te bieden.

Op 11 mei ’20 heeft de ‘Groep van Experten belast met de Exit-Strategie’ beslist om de Academies van het Deeltijds Kunstonderwijs in Vlaanderen nog de mogelijkheid te bieden hun schoolpoort, weliswaar met beperkingen en strenge voorzorgsmaatregelen, op een kier open te stellen tijdens de maand juni ’20.

In samenspraak met het Academiebestuur en de aangestelde preventie-experts wordt momenteel aan de voorbereidingsfase gewerkt om een gedeeltelijke en beperkte heropstart mogelijk te maken. 

Alle nodige maatregelen worden getroffen om dit zo veilig mogelijk te kunnen organiseren.


We wensen u allen een goede gezondheid toe en hopen u van harte spoedig terug te mogen ontmoeten in onze bloeiende Kunstacademie.