top of page

Code rood: wijziging voor -12-jarigen

Geachte Ouders,

Beste Leerlingen,

De Minister heeft samen met het brede onderwijsveld beslist om de meeste maatregelen die nu gelden in 'code rood’ van het pandemiescenario te behouden. Dit houdt in dat voor leerlingen van +12 jaar alle lessen blijven doorgaan zoals tot op heden georganiseerd. Bovendien blijven de lessen in de Kunstacademie doorgaan tijdens de zogenoemde ‘afkoelingsweek’ voor het reguliere secundair onderwijs (8-13 februari ’21). Indien de aard van de les en de weersomstandigheden het toelaten, dan worden we aangespoord om de les in openlucht te organiseren. Hieromtrent is nog onduidelijkheid. De meeste lessen zullen in principe gewoon binnen doorgaan met extra aandacht voor verluchting en ventilatie. De enige wijziging is dat bij de -12-jarigen de groep beperkt wordt tot maximaal 10 leerlingen per klas voor ALLE Domeinen. In samenspraak met het Bestuur van onze inrichtende macht zijn hiervoor volgende richtlijnen uitgewerkt:

  • Kunstacademie opteert voor zoveel mogelijk fysieke lesmomenten. Alle maatregelen om coronaveilig onderwijs te garanderen, blijven gelden!

  • Afhankelijk van de groepsgrootte / kunstdomein worden de lessen als volgt georganiseerd:

  • wekelijks fysiek les + live streaming (indien mogelijk)

  • opsplitsen van de groep in twee fysieke lesmomenten per week (één keer les per week i.p.v twee keer) + live streaming ( indien mogelijk)

  • tweewekelijks lesmoment + live streaming (indien mogelijk)

  • wekelijks lesmoment opgesplitst in twee groepen in twee aparte leslokalen

  • online alternatief indien niet anders mogelijk

  • meer info i.v.m praktische lesorganisatie verneemt u via de leerkracht

De verschillende Gemeenschappen van het land hebben in samenspraak met virologen een voorstel uitgewerkt over de buitenschoolse activiteiten. Dat voorstel voorziet maatregelen voor de buitenschoolse activiteiten van kinderen tot 12 jaar, maar bevat ook positieve perspectieven voor de jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Buitenschoolse activiteiten worden in principe beperkt tot 1 activiteit per kind/jongere om te vermijden dat te veel bubbels zich met elkaar vermengen. Het volledige pakket van alle gevolgde lessen aan de Kunstacademie in de verschillende domeinen (octopus, dansles, muziekles, beeld- of woordles) worden beschouwd als één buitenschoolse activiteit. De overheid geeft het advies om te vermijden dat leerlingen het volgen van Kunstonderwijs combineren met andere hobby’s buiten de Academie. Mogen we u in dit kader vriendelijk verzoeken rechtstreeks aan de klasleerkracht mede te delen (email) of uw kind vanaf maandag 1 februari ’21 de lessen in de Kunstacademie blijft volgen, wat we uiteraard van harte hopen. Tijdens de week van 8 tot 13 februari ’21 worden de leerlingen-evaluaties verspreid, maar zullen geen gebruikelijke oudercontacten plaatsvinden. We verkiezen de continuïteit van alle lessen te verzekeren bóven digitale oudercontacten. De Kunstacademie zet alle middelen in - die haar ter beschikking worden gesteld - om afstandsonderwijs ter ondersteuning van de fysieke lessen zoveel mogelijk aan te bieden, doch kan dit niet steeds gegarandeerd worden. Indien de les kan ge-livestreamd worden, kan uw kind uiteraard wel digitaal aansluiten. Wij hopen dat uw kinderen voor de Kunstacademie kiezen. We willen hen graag verder ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan vragen wij u vriendelijk enkel de desbetreffende leerkrachten persoonlijk te verwittigen via email. De Kunstacademie is dankbaar voor de aanhoudende inzet van haar personeel en voor de goede ondersteuning van het bestuur. Tot slot ook hartelijk dank aan u, ouders en leerlingen, voor de flexibiliteit en het vertrouwen. We wensen u allen de goede moed toe om samen met ons te blijven volhouden! Met vriendelijke groeten, Pascal Devreese Directeur Kunstacademie Vlaamse Ardennen

Recent Posts

See All

Geachte Ouders, Beste Leerlingen en Studenten, Graag willen we u op de hoogte brengen dat de (her-)inschrijvingen aan de Kunstacademie Vlaamse Ardennen voor het Academiejaar 2022-2023 zullen worde

Beste Leerlingen en Cursisten, Geachte Ouders, De lessen in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen te Ronse, Brakel, Kluisbergen en Maarkedal zijn opgestart op 1 september '22 jl. Ons enthousiaste en hoog

Beste Leerlingen en Cursisten, Geachte Ouders, Terwijl de toonmomenten nog volop aan de gang zijn, blikken we al vooruit op de organisatie van het nieuwe schooljaar. Vanaf maandag 16 mei 2022 om 09.0