Inschrijven van nieuwe leerlingen

 

Wat zijn de voorwaarden

Je bent 6 jaar oud voor 31 december van het lopende schooljaar of je bent ingeschreven in het eerste leerjaar van het basisonderwijs.

Uitzondering: 'Kleuterdans' vanaf 5 jaar.

Je volgde vroeger al les(sen) in onze of een andere academie? 

Dan kan je toegelaten worden in een hoger leerjaar.

Je brengt leerbewijzen, studiebewijzen of competentiedocumenten mee om aan te tonen dat je de vereiste basiscompetenties verworven hebt.

Beschik je over bepaalde competenties maar heb je hiervoor geen studiebewijzen dan kan jij je inschrijven mits een toelatingsperiode.

De leerkracht organiseert dan een toelatingsproef en/of observatieperiode in de eerste maanden van je opleiding. Op basis van een evaluatie en op advies van de leerkracht bepaalt de directie in welk jaar jij je opleiding verderzet.

Online inschrijven kan 24/24 en 7/7, ook tijdens het zomerverlof!