top of page

GESCHIEDENIS

gert academie 150 jaar 8-2.jpg

De Kunstacademie Vlaamse Ardennen vierde in 2017 haar 150-jarig jubileum! Hieronder volgt een terugblik op haar rijke geschiedenis en de cruciale personen, scharniermomenten en plaatsen!  En we brengen tevens het recente verleden in kaart...

 

Reeds in de vroege middeleeuwen kent Ronse een muziektraditie dankzij het college van kanunniken van het Sint-Hermeskollegiaal en de bedevaart naar de stadspatroon, Sint-Hermes. De grote verscheidenheid aan gezangen wijst erop dat er toen reeds muziekonderricht aanwezig was.

De stadsbrand van 1559 en de Hervorming met in haar nasleep de Beeldenstorm en de godsdienstoorlogen, zet echter een punt achter het bloeiend cultureel leven.

 

In het begin van de 18e eeuw nemen de paters Oratorianen de Kapittelschool over en verdwijnt het muziekonderwijs naar de achtergrond. Toch is het muziekleven niet helemaal dood. Getuige hiervan is een schilderij waarop de Sint-Hermesgilde is afgebeeld: een groep muzikanten (waarvan het huidige trommelfluitje een overblijfsel is) stichten een eerste ‘muziekmaatschappij’, ‘Sint-Cecilia’.

In 1848 suggereert dhr. Gustaaf Willequet om een gemeentelijke muziekschool op te richten en in 1867 wordt deze oprichting een feit en krijgt dhr. Charles Delcourt de leiding. Een zaal in het stadhuis doet dienst als leslokaal!

Met directeur dhr. Abel Regibo verwerft de school een uitstekende reputatie binnen het culturele landschap: Peter Benoit prijst de school als ‘een der weinig goede in ons land’!

In 1896 wordt dhr. August Desutter directeur. De school verhuist naar een vroegere meisjesschool in de Zuidstraat en er volgt een totale reorganisatie: lessen voor volwassenen, een uitgebreider instrumentenaanbod én…meisjes krijgen toelating om les te volgen.

 

In 1907 krijgt de muziekschool nieuwe lokalen in de Zuidstraat, naast de Zusterschool en in 1911 wordt dhr. Karel Desutter (zoon van…) aangesteld als directeur.

Vanuit socialistische hoek wordt een hervormingsprogramma voorgesteld: betere lokalen, aangepaste lesuren en Nederlandstalig onderwijs. Als reactie op deze voorstellen worden de vakken uitgebreid en nieuwe klaslokalen ingericht in de Local Unique en in het Stadhuis.

De eerste muziekles in het Nederlands wordt gegeven in 1927!

Dhr. Ephrem Delmotte start in deze periode als leraar notenleer voor volwassenen. Hij zal er blijven tot 1961.

Er volgt een periode van verhuizen. Vanaf 1928 wordt de school achtereenvolgens ondergebracht in het Oud Hospitaal, de Fostierlaan en de gemeenteschool in de Vanhovestraat.

(Lees verder onder de foto's.)

 

In 1938 wordt de ‘Muziekschool’ een ‘Muziekacademie’ en in datzelfde jaar wordt dhr. Georges Lonque directeur.

Onder zijn impuls worden de kunstrichtingen uitgebreid; er wordt gestart met lessen euritmie (wat later zal uitmonden in de studierichting Dans) en ook Woord wordt geïntroduceerd binnen de ‘Muziekacademie’.

De oprichting van “De Vrienden van de Muziekacademie” (1947) is het startpunt voor een traditie van boeiende concerten in de stad.

Weer wordt verhuisd naar de Zuidstraat, maar deze keer mét de belofte van een volledige nieuwbouw. Eind 1957 mag Ronse trots zijn “een der schoonste en best ingerichte muzieklokalen van België te bezitten”!

 

In 1963 wordt dhr. Lonque opgevolgd door dhr. Guy Duyck. Hij breidt de academie verder uit en richt filialen op in Berchem, Etikhove en Opbrakel. Hij blijft directeur tot 1992.

De school verwelkomt dhr. Filip Brys als nieuwe directeur onder wiens beleid de afdeling Beeldende Kunsten officieel wordt ingericht en de academie uitgroeit tot een Kunstacademie met 4 volwaardige domeinen in de kunsten.

In september 2012 verhuist de Kunstacademie, samen met CC ‘De Ververij’ naar een gloednieuw gebouw in de Wolvestraat.

In september 2016 geeft dhr. Brys de fakkel door aan de huidige directeur, dhr. Pascal Devreese.

Op dat moment telt de Kunstacademie een 1500-tal leerlingen en zijn er een 60-tal leerkrachten actief om een kwaliteitsvol kunstonderwijs aan te bieden!

 

De filiaalgemeenten Kluisbergen en Maarkedal vierden intussen uitgebreid hun 50-jarig jubileum. Op 19 november 2017 was het de beurt aan de afdeling Brakel. De hoofdschool Ronse viert een schooljaar lang zijn ‘150-jarige groei’ met een uitgebreid feestprogramma!

In schooljaar 2019-2020 breekt de corona-crisis uit. In moeilijke omstandigheden slaagt het team er in om in schooljaar 2021-2022 een record aantal leerlingen in te schrijven: met bijna 1650 leerlingen en 1830 inschrijvingen lag het aantal nooit hoger.
 

Het bestuur van Maarkedal opent in maart 2022 De Maalzaak; ook de kunstcademie neemt er haar intrek.

bottom of page