top of page

GEFASEERD BETALEN?

Van 1 juni tot 30 september: online inschrijven kan 24/24 en 7/7, ook tijdens het zomerverlof!

Kan ik gefaseerd betalen?

 

Je kan éénmalig per gezin het inschrijvingsgeld voor het nieuwe schooljaar in twee delen betalen. Gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen. Je betaalt in 3 schijven, met als eerste schijf: 50 %

In verband met de administratieve opvolging vragen we om je keuze van gefaseerde betaling te melden. Klik hier voor je aanvraag.

Uiterste datum van betaling van de 2de schijf is 15 oktober 2022. Pas na betaling van het totale bedrag is jouw inschrijving geldig. De reglementering omtrent 'uitschrijven met terugbetaling van jouw inschrijvingsgeld' blijft ook hier gelden.

bottom of page