EXTRA KOSTEN?

Online inschrijven kan 24/24 en 7/7, ook tijdens het zomerverlof!

euro-coins-currency-money-106152.jpeg

Zijn er nog extra kosten?

In het inschrijvingsgeld is € 10 van het bedrag 'bijdrage schoolbestuur' voor administratieve kosten (algemene kopies, auteursrechten, communicatiekosten enz.) aangerekend.

Hou er rekening mee dat, afhankelijk van de gekozen opleiding, er bijkomende onkosten voor partituren, boeken, kleine benodigdheden, toegang tot musea, concerten of theaterbezoek kunnen zijn.