top of page

CORONA-MAATREGELEN BIJ UW BEZOEK

Online inschrijven kan 24/24 en 7/7, ook tijdens het zomerverlof!

pexels-photo-3952229.jpeg

Voor de veiligheid van u en ons verzoeken we u bij uw bezoek onderstaande richtlijnen ter harte te nemen. Alvast bedankt!

 

Update: augustus 2021

 

Richtlijnen van ministerie van onderwijs.

Bij uw bezoek aan

 

Ronse, Brakel, Kluisbergen, Maarkedal

 • De hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen, samen met de versoepelingen in de brede maatschappij, verantwoorden dat de coronamaatregelen ook in het onderwijs in Vlaanderen versoepelen.   Na de basis- en secundaire scholen zijn nu de academies van het deeltijds kunstonderwijs aan de beurt.

  Concreet:

 • Vervalt in het deeltijds kunstonderwijs de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober

 • Worden de quarantaineregels voor leerlingen tot 12 jaar aangepast vanaf 1 oktober

 • Werd in het kader van de interministeriële conferentie Volksgezondheid afgesproken dat er een strikter ventilatiekader komt, inclusief CO2-meting in scholen en academies
   

 • Als er in de brede maatschappij opnieuw verstrengingen nodig zijn, dan zal het onderwijs, net als in het verleden, haar verantwoordelijkheid nemen.  Waakzaamheid blijft hoe dan ook geboden, het virus is nog niet verdwenen. 

 • Door de afwijkende coronacijfers en geringe vaccinatiegraad in het Brusselse Gewest blijven voor academies en vestigingsplaatsen in Brussel tot nader order striktere maatregelen gelden.

 • Maatregelen 2021- 2022 deeltijds kunstonderwijs (Vlaanderen)

 • Maatregelen 2020- 2021 deeltijds kunstonderwijs (Brussel)

  Mondmaskerplicht vervalt in Vlaanderen

 • Wat de mondmaskerplicht betreft, volgt het onderwijs in Vlaanderen de regels die vanaf 1 oktober in de brede maatschappij gelden. De mondmaskerplicht vervalt dus ook in het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen. Dat betekent dat leerlingen en onderwijspersoneelsleden geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact. Het staat personeelsleden en leerlingen niettemin vrij het masker toch te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren.

 • Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende ventilatie blijft essentieel als 'verdedigingslinie' om besmetting te voorkomen.

 • De preventieadviseur van je academie kan op basis van de verplichte risicoanalyse altijd extra ingrepen adviseren voor bepaalde ruimtes (een CO2-meter verplichten, capaciteitsbeperking, alsnog mondmaskerplicht ...). Ook een lokaal bestuur kan op basis van de lokale situatie beslissen tot extra maatregelen (bijvoorbeeld mondmaskerplicht aan de schoolpoort).

 • In functie van contacttracing blijft het ook aangewezen om leerlingen een vaste plaats toe te wijzen.

  Quarantainemaatregelen worden aangepast

 • Voor leerlingen jonger dan 12 jaar gelden vanaf 1 oktober de volgende regels voor testing en quarantaine:

 • Bij een hoogrisicocontact moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.

 • Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de transmissie hoogstwaarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden  — wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de betrokken leerlingen meteen uit quarantaine.

 • Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid naar gelang hun vaccinatiestatus. Zij volgen de regels van de maatschappij.

  Covid Safe Ticket voor schooluitstappen

 • Bij de organisatie van (meerdaagse) extra-murosactiviteiten kan een organisatie (bv. museumuitbater) een Covid Safe Ticket (CST) of coronacertificaat als toegangsvoorwaarde opleggen. Voor buitenlandse reizen is dat sowieso het geval.

 • Als academie kan je leerlingen daar enkel op wijzen. Er kan niet gevraagd worden naar hun vaccinatiestatus – de geldigheid van het certificaat kan niet gecontroleerd worden, er kan op basis daarvan niet geweigerd worden.

 • Eventuele kosten die voortvloeien uit testing, als de situatie zich voordoet, mag je als academie doorrekenen aan leerlingen of hun ouders. Hou daarbij rekening met hun financiële draagkracht en werk aan oplossingen op maat.

bezoek aan Ronse en vestingen
mondmasker
covid safe ticket
quarantaine
coronarichtlijnen code geel
quarantaie-ruimte
bottom of page